Ben je werkzaam bij de Brandweer, GHOR, GGD, Waterschappen, RWS, Politie, Marechaussee, KLPD, Drinkwaterbedrijven, Nutsbedrijven, KLM, Petro-Chemie, Scheepvaart, Off-Shore, Kinderdagverblijven, De Rechtspraak, kortom in een organisatie waar het onderwerp ‘veilig werken’ een belangrijke rol speelt dan is dit een programma voor jou.

Voor het programma zijn we op zoek naar jou, de vakman m/v die:
  • merkt dat de huidige vorm van (re)organiseren niet oplevert wat hij/zij graag zou willen
  • wenst dat het vakmanschap bij iedereen weer aangesproken wordt
  • inziet dat de noodzaak tot veranderen groot is maar niet goed weet hoe hij/zij dit moet initiëren en vormgeven
  • het anders wil en op zoek is naar het antwoord op de vraag ‘hoe dan?’

Laat je verwonderen over een wereld vol vertrouwen, verbinding en ruimte voor vakmanschap.

Het komende leerprogramma start op
dinsdag 11 april 2023

Is veiligheid een gevolg van de basisbesturingsfilosofie?

Deelnemers over het leerprogramma

Ik kan het programma Rijnlandse Veiligheid aanbevelen voor diegene die wil werken vanuit de bedoeling of vanuit het gezonde boerenverstand! “Aandacht voor de mens en de bedoeling centraal”.

Deelnemer Henry Oudshoorn, hoofd meldkamer VRRR

Het programma is een mooie en inspirerende ontdekkingsreis binnen het Rijnlandse gedachtegoed

Hans Ghielen, Veiligheidsregio Limburg Noord

Voor mij geldt de vergelijking tussen gras en het besef van Rijnlands denken en doen: het groeit niet harder door eraan te trekken, maar door het te voeden, aan de elementen bloot te stellen en het te koesteren. It’s a way of life… Dus neem de tijd,: goeie soep moet trekken!

Bob Heukels, Veiligheidsregio Limburg Noord

Geen actieplan na het volgen van een training maar een proeve van bekwaamheid. Waarbij het Gilde toegewijd is om je te helpen bij venijnige vraagstukken. Briljant!

De leergang gaf mij volop ruimte om anders te kijken naar hoe ik mijn werk organiseerde en hoe ik mezelf tot de omgeving verhield. Zijn de structuren voor samenwerken die we ‘traditioneel’ noemen wel zo traditioneel? Ze zijn in ieder geval niet meer toereikend.

Nieuw organiseren draait om nieuwe vormen van verbinding en om vertrouwen. Daarmee kun je als professionals met elkaar de complexe werkelijkheid prima hanteren.

Fabienne Blankendaal, KLM

Het Rijnlands gedachtegoed biedt mooie handvatten voor het vormgeven van de dingen die we doen.

Tijs van Lieshout, Veiligheidsregio Limburg Noord

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met elkaar bepaal je het speelveld en de spelregels waarin dit gebeurt. Samenwerken moet dan wel gebaseerd zijn op vertrouwen en niet op wantrouwen en je accepteert dat er fouten gemaakt worden, anders leer je nooit iets.

Cees van den Berg, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Na het volgen van het programma Rijnlandse Veiligheid is het streven naar goed vakmanschap bij mij prioriteit nummer 1 geworden!

Dirk Goudriaan, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Het programma heeft ervoor gezorgd dat veel vanzelfsprekendheden voor mij zijn weggevallen. En dit biedt veel ruimte voor nieuwe ideeen en initiatieven. Het bleek dat op mijn vakgebied, P&O, er veel beleid wordt ingegeven door wantrouwen en gewoonte. Simpelweg de vraag stellen: wat wil je bereiken en draagt dit ook echt bij aan de doelstellingen van je organisatie maakt dat je andere keuzes gaat maken. En het is natuurlijk cruciaal dat je mensen echt betrekt bij de organisatie. Dus niet over mensen beslissen maar echt in verbinding blijven. De kennis zit niet bij het management of de staf. De kennis zit immers in de gehele organisatie. Dat lijkt een open deur maar in de praktijk is het best lastig. Maar het is absoluut de moeite waard!

Coby Krolis, Veiligheidsregio Drenthe