Ben je werkzaam bij de Brandweer, GHOR, GGD, Waterschappen, RWS, Politie, Marechaussee, KLPD, Drinkwaterbedrijven, Nutsbedrijven, KLM, Petro-Chemie, Scheepvaart, Off-Shore, Kinderdagverblijven, De Rechtspraak, kortom in een organisatie waar het onderwerp ‘veilig werken’ een belangrijke rol speelt dan is dit een programma voor jou.

Voor het programma zijn we op zoek naar jou, de vakman m/v die:
  • merkt dat de huidige vorm van (re)organiseren niet oplevert wat hij/zij graag zou willen
  • wenst dat het vakmanschap bij iedereen weer aangesproken wordt
  • inziet dat de noodzaak tot veranderen groot is maar niet goed weet hoe hij/zij dit moet initiëren en vormgeven
  • het anders wil en op zoek is naar het antwoord op de vraag ‘hoe dan?’

Laat je verwonderen over een wereld vol vertrouwen, verbinding en ruimte voor vakmanschap.

Het komende leerprogramma start op woensdag 21 oktober 2020

Het leerprogramma voor 2021 start op woensdag 17 maart

Het leerprogramma Rijnlandse Veiligheid bestaat uit een serie van 3 x 2 dagen plus een bedrijfsbezoek.

Blok 1: Wat is het?

Het eerste blok staat in het teken van de Rijnlandse verkenning. Wat is Rijnlands en hoe verschilt dit van het -gangbare- Angelsaksische denken?

In dit blok geeft Jaap Peters een Masterclass: “Waarom Rijnlands organiseren moet!”

We gaan actief met elkaar aan de slag om een leergroep te vormen, en verkennen een eigen venijnig vraagstuk. Dit vraagstuk is tevens jouw persoonlijk leidraad door het gehele programma met een ontknoping tijdens de Meesterproef op de laatste dag.

Blok 2: Wat kan ik ermee?

Daarnaast gaan we op trektocht en oefenen met 1, 2 en 3 dimensionaal denken. Aan de hand van het begrip “shared spaces” verkennen we de verschillen tussen complexe en gecompliceerde vraagstukken en met behulp van het Chaoskruis maken we gezamenlijk de stappen van oud denken en oud doen, naar nieuw denken en nieuw doen. De vraag ‘Wat kan ik ermee’ leggen we naast ons venijnig vraagstuk en kijken of we met andere ogen iets anders zien.

Blok 3: Wat ga ik er zelf mee doen?

Daarnaast verdiepen we ons in de historie van veiligheid aan de hand van een waar gebeurde case: Hoe kijken we naar een ongeval vanuit een Rijnlands of Angelsaksisch perspectief? Op de laatste middag sluiten we af met de individuele Meesterproef van de deelnemers onder toeziend oog van onze gastsprekers en natuurlijk iedereen die jullie zelf willen uitnodigen!

Het volgende 6 daagse leerprogramma (10e) gaat plaatsvinden in het najaar van 2020
21 & 22 oktober
18 & 19 november
17 & 18 december.

En de data voor het (11e) leerprogramma 2021 zijn ook gepland te weten
17 & 18 maart
14 & 15 april
12 & 13 mei

De locatie voor de leerdagen is voor het eerste en het laatste blok bij het ISVW in Leusden. Het tweede blok zitten we bij IHomer in Etten-Leur. Op beide locaties is het inclusief koffie, thee, lekker lunchen en een diner. Natuurlijk krijg je ook de broodnodige lectuur, literatuur en andere lezenswaardigheden mee.

Overnachten maakt het geheel compleet; de prijs is inclusief logies en ontbijt.

De kosten bedragen € 2.995,- exclusief BTW.

Leren gaat vaak het beste in een groep, wij gaan met elkaar van start als er 10 tot 14 deelnemers zijn.

Aanmelden kan via de mail: jurriaan@artemas.eu

Omdat papier nooit de hele werkelijkheid kan bevatten raden we je aan om één van ons te bellen als je vragen, twijfels of andere opmerkingen hebt. Bel Jurriaan Cals 06-22 69 90 93 of Ruud Plomp 06-12 99 58 90

Deelnemers over het leerprogramma

Ik kan het programma Rijnlandse Veiligheid aanbevelen voor diegene die wil werken vanuit de bedoeling of vanuit het gezonde boerenverstand! “Aandacht voor de mens en de bedoeling centraal”.

Deelnemer Henry Oudshoorn, hoofd meldkamer VRRR

Het programma is een mooie en inspirerende ontdekkingsreis binnen het Rijnlandse gedachtegoed

Hans Ghielen, Veiligheidsregio Limburg Noord

Voor mij geldt de vergelijking tussen gras en het besef van Rijnlands denken en doen: het groeit niet harder door eraan te trekken, maar door het te voeden, aan de elementen bloot te stellen en het te koesteren. It’s a way of life… Dus neem de tijd,: goeie soep moet trekken!

Bob Heukels, Veiligheidsregio Limburg Noord

Geen actieplan na het volgen van een training maar een proeve van bekwaamheid. Waarbij het Gilde toegewijd is om je te helpen bij venijnige vraagstukken. Briljant!

De leergang gaf mij volop ruimte om anders te kijken naar hoe ik mijn werk organiseerde en hoe ik mezelf tot de omgeving verhield. Zijn de structuren voor samenwerken die we ‘traditioneel’ noemen wel zo traditioneel? Ze zijn in ieder geval niet meer toereikend.

Nieuw organiseren draait om nieuwe vormen van verbinding en om vertrouwen. Daarmee kun je als professionals met elkaar de complexe werkelijkheid prima hanteren.

Fabienne Blankendaal, KLM

Het Rijnlands gedachtegoed biedt mooie handvatten voor het vormgeven van de dingen die we doen.

Tijs van Lieshout, Veiligheidsregio Limburg Noord

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Met elkaar bepaal je het speelveld en de spelregels waarin dit gebeurt. Samenwerken moet dan wel gebaseerd zijn op vertrouwen en niet op wantrouwen en je accepteert dat er fouten gemaakt worden, anders leer je nooit iets.

Cees van den Berg, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Na het volgen van het programma Rijnlandse Veiligheid is het streven naar goed vakmanschap bij mij prioriteit nummer 1 geworden!

Dirk Goudriaan, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Het programma heeft ervoor gezorgd dat veel vanzelfsprekendheden voor mij zijn weggevallen. En dit biedt veel ruimte voor nieuwe ideeen en initiatieven. Het bleek dat op mijn vakgebied, P&O, er veel beleid wordt ingegeven door wantrouwen en gewoonte. Simpelweg de vraag stellen: wat wil je bereiken en draagt dit ook echt bij aan de doelstellingen van je organisatie maakt dat je andere keuzes gaat maken. En het is natuurlijk cruciaal dat je mensen echt betrekt bij de organisatie. Dus niet over mensen beslissen maar echt in verbinding blijven. De kennis zit niet bij het management of de staf. De kennis zit immers in de gehele organisatie. Dat lijkt een open deur maar in de praktijk is het best lastig. Maar het is absoluut de moeite waard!

Coby Krolis, Veiligheidsregio Drenthe